Autor: Pam Forster
Tytuł: Do wychowywania w sprawiedliwości – tematyczny przewodnik w biblijnym instruowaniu dzieci
Oprawa: miękka
Przekład: Agnieszka Mazurek
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
Stron: 390
Tytuł oryginału: For Instruction In Righteousness
ISBN ISBN 978-83-951048-1-7
Translation Copyright © Wydawnictwo Trinity, 2019

 

SPIS TREŚCI:
Wstęp 5
Jak posługiwać się tą książką 7

Grzechy dumnego serca
Pycha 33
Zaślepienie na własny grzech 48
Usprawiedliwianie się 54
Hipokryzja 57
Upór · Samowola 64
Nieposłuszeństwo 68
Bunt 78
Szyderca 85
Spory 93
Swarliwa kobieta 104
Próżność 111
Osądzanie innych 116
Chciwość · Ufność pokładana w bogactwach 122

Grzechy niezadowolenia
Narzekanie · Niewdzięczność 131
Egoizm · Chciwość · „Najpierw ja!” 139
Zawiść · Zazdrość 149
Pożądliwość 155
Kradzież 160
Zasady dla pożyczających 164

Grzechy niewiary
Podatność na wpływy · Niezdecydowanie 171
Łatwe zniechęcanie się · Poddawanie się 182
Depresja 189
Strach 198
Zmartwienie · Niepokój 204

Grzechy niezdyscyplinowanego życia
Lenistwo 213
Nieuczciwy pracownik 227
Pośpiech 233
Niecierpliwość · Nerwowość 239
Gniew 244
Obżarstwo · Poszukiwanie przyjemności 251
Niemoralność · Grzech natury seksualnej 255
Grzeszny styl życia 264
Nieskromność 269
Marnotrawstwo · Ekstrawagancja · Beztroska 273
Pijaństwo 277

Grzechy języka
Kłamstwo · Oszustwo · Nieuczciwość 283
Fałszywy świadek 292
Plotka · Oszczerstwo 295
Wścibstwo · Intryga 303
Głupia, nieczysta mowa 306
Pochlebstwo 310

Grzechy niemiłującego serca
Nienawiść 317
Zawziętość 322
Bicie, kopanie, uderzanie itp. 327
Zemsta 332
Okrucieństwo · Znęcanie się 337
Niemiła mowa 346
Niewrażliwość · Brak współczucia 353

Grzechy w relacjach
Złe przyjaźnie 363
Złe maniery 373
Dokuczanie · Złośliwość 379

Porównanie posłuszeństwa i nieposłuszeństwa
Głupota, a mądrość 383
Bezbożność, a sprawiedliwość 386

Ze wstępu:
Ta książka nie powstała dlatego, że jesteśmy ekspertami, ale dlatego,
że brakuje nam mądrości. Nasze dzieci nie są doskonałe, ale dziedziczą
naszą grzeszną naturę. Dlatego potrzebowaliśmy takiej książki!
Wychowywanie dzieci jest doświadczeniem uczącym pokory; każde
nowe dziecko ujawnia więcej moich słabości, więcej moich braków,
większą potrzebę zdania się na suwerennego Boga w celu uzyskania
siły i prowadzenia.
Książkę napisaliśmy wspólnie, by stosować ją w naszej rodzinie. Jest
rezultatem naszej modlitwy o Bożą mądrość, „Daj przeto twemu słudze
serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem
i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?”
(1 Krl 3:9)

Nie jestem rodzinnym doradcą; jestem po prostu matką. Nie jestem
nauczycielką Biblii; jestem osobą wierzącą, studiującą Biblię jako przewodnik
dla mojego życia. Zawartość tej książki jest zapisem moich
wniosków z tego studiowania.

Boże Słowo odpowiada na nasze pytania. Nie robi tego dr Spock, ani
psychologowie, ani politycy. Gdy przyjrzymy się naszemu społeczeństwu,
wyraźnie dostrzeżemy, że odpowiedzi ludzi odseparowanych od
Bożego prawa prowadzą jedynie do chaosu, destrukcji i piekła.

Książkę w cenie 29,90 PLN można zamówić robiąc przelew na konto wydawnictwa:
Trinity
ul. Pszenna 145M
80-297 Banino

Numer konta: 14 1240 1242 1111 0010 7718 5719 PKO S.A.

W tytule przelewu prosimy napisać: Do wychowywania w sprawiedliwości (oraz podać liczbę zamawianych egzemplarzy). Prosimy doliczyć koszt wysyłki.

Zamawiając 1 egzemplarz – koszt wysyłki wynosi 8 zł.
Zamawiając 2-3 egzemplarze – 12 zł
Zamawiając 4-5 egzemplarzy – 18 zł

Koszty wysyłki:

Ekonomiczny – 8 zł
Priorytet – 9 zł
Polecony / ekonomiczny – 17 zł
Polecony/priorytet – 20 zł
Paczka – 15 zł


Tytuł: Przekonania. Sen o rozsądku spotykającym niewiarę
Oprawa: miękka
Przekład: Paweł Bartosik, Urszula Tracz-Borysow, Damian Dziedzic, Ewa Ratajczak, Marek Kmieć
Korekta: Paweł Bartosik, Marek Kmieć
Projekt okładki, skład i łamanie: Radosław Kowalski
Stron: 102
Tytuł oryginału: Persuasions. A dream of reason meeting unbelief
ISBN 978-83-951048-0-0

 

 

Zawiera kilkanaście fikcyjnych dialogów Ewangelisty z osobami reprezentującymi współczesne style życia i sposoby myślenia. Podczas rozmów poszczególne światopoglądy spotykają się w uczciwym dialogu – tak rzadko obecnym w realnym świecie. Czytelnik znajdzie tu szeroki wachlarz różnych podejść: agnostycyzm, ateizm, feminizm, niemoralność, ewolucjonizm, hipokryzja w kościele, problemy w małżeństwie, pusta naukowość, panteizm itp. Wszystkie spotykają się odpowiedziami biblijnego chrześcijaństwa.

Autor książki brał udział w wielu debatach o charakterze światopoglądowym, dlatego pozycja oparta jest na jego wieloletnim doświadczeniu w odpowiedziach na wyzwania niewiary. Jest ona skierowana zarówno dla osób wierzących, którym powinna pomóc w lepszym zrozumieniu innych podejść, jak i dla osób niewierzących, których powinna zainspirować do refleksji dlaczego odrzucenie Boga i autorytetu Pisma Świętego kłóci się z rozsądkiem.

„Wszyscy wędrowcy z różnych powodów podążają w kierunku Otchłani. Każdy z nich ma swoje przekonania. Po drodze spotykają Ewangelistę, w wyniku czego stają przed Wielkim Wyzwaniem. Niektóre z rozmów zostały zapisane w tej książce”.


Douglas Wilson jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church (CREC) w Moscow, Idaho (USA). Jest autorem wielu książek na temat małżeństwa, wychowania dzieci, apologetyki, teologii i kultury. Ma żonę Nancy, trójkę dorosłych dzieci oraz siedemnaścioro wnuków.


Ze wstępu:

Była to jedyna droga w okolicy, ale jak każda droga, biegła w dwóch kierunkach. Z jednej strony wznosiła się na wschód i wiodła do Miasta. Na drugim końcu drogi znajdowała się Otchłań. W niektórych miejscach kres każdego z kierunków był wyraźny. Gdzie indziej natomiast prawda była mniej oczywista. Zwłaszcza kiedy droga wiła się i biegła w dół wąwozów. Jednak każdy, kto przebył choć kawałek tej trasy musiał zdać sobie sprawę z kierunku, w jakim podążał.

I tak ci, którzy zmierzali ku Otchłani mieli z górki i woleli ten szlak zamiast żmudnej wędrówki w przeciwną stronę. Dlatego też wielu postanowiło zlekceważyć tę nieprzyjemna prawdę. Pan Miasta rozstawił znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, ale wędrowcy nie przejmowali się nimi.

Pan polecił więc swym sługom, którzy byli w drodze do Miasta, aby robili co w ich mocy przekonując podróżnych, żeby zawrócili. Niektórzy słudzy całkiem nieźle radzili sobie z tą misją odkrywając przy tym, jak dobrze Mistrz ich do niej wyposażył.

Oto historia jednego z nich. Podczas podróży do Miasta spotkał wielu ludzi, którzy z różnych powodów chcieli udać się z przeciwną stronę. Na podstawie własnego, wieloletniego doświadczenia potrafił każdemu odpowiedzieć dokładnie na ich zastrzeżenia. Zebrałem niektóre z tych rozmów w nadziei, że inni podróżujący do Miasta będą mieli z nich jakiś pożytek.

 

Spis treści

Droga 7
Rafał – Niemoralność 9
Jan – Antynomianizm 15
Magdalena – Feminizm 21
Jacek – Agnostycyzm 29
Pastor Daniel – Pusta naukowość 35
Marek – Ateizm 41
Robert – Wybranie 49
Sara i Jakub – Małżeństwo 57
Dorota – Hipokryzja w Kościele 65
Adam – Zbawienie i uświęcenie 73
Miriam – Panteizm 81
Paweł – Ewolucjonizm 87
Michał – Rzymski katolicyzm 95

E-BOOK

E-book Przekonania jest do nabycia w dowolych formatach: ePub. MOBI, AZW3.

Cena: 15 PLN

 

Kontakt z nami:

Jolanta Bartosik
Paweł Bartosik
kontakt@wydawnictwotrinity.pl
tel. 605 282 417